De voordelen van elektrisch rijden in Nederland

De voordelen van elektrisch rijden in Nederland zijn legio

Neem het voorbeeld van de vervuiling. Uit een recente studie van TNO, een Nederlands onderzoeksinstituut, bleek dat roetdeeltjes van dieselauto’s veel gevaarlijker zijn voor de menselijke gezondheid dan andere soorten luchtverontreinigende stoffen. Naar schatting sterven in Nederland elk jaar 1.000 mensen voortijdig door dieseluitstoot. Elektrische auto’s produceren helemaal geen roetdeeltjes en hebben dus geen enkel effect op de luchtkwaliteit of de volksgezondheid! Dit voordeel alleen al zou voor iedereen die in Nederland woont voldoende moeten zijn om ASAP over te stappen op een elektrische auto!

De vele voordelen

Er is ook nog de kwestie van de geluidshinder. Dieselmotoren kunnen tijdens hun werking nogal lawaaiig zijn, wat buren (of je eigen oren) lijden. Elektrische auto’s zijn veel stiller als ze rijden, zodat ze draaglijker zijn voor iedereen in je buurt.

Elektrische auto’s kunnen ‘s nachts in je eigen garage opgeladen worden, gebruik makend van de goedkope nachtelijke energie die de meeste Nederlandse huizen en bedrijven nu niet gebruiken. Het geld dat je uitgeeft aan het opladen van je auto wordt over ongeveer 8 jaar goedgemaakt met lagere elektriciteitsrekeningen (gebaseerd op elke dag 30 seconden opladen). Als je deze methode gebruikt, bespaart elektrisch rijden bijna €0,50 per kilometer vergeleken met benzineauto’s! Onze uitstoot van broeikasgassen zal nog meer dalen omdat het elektriciteitsnet van Nederland overdag grotendeels gevoed wordt door duurzame biomassa (hout), windenergie en zonnecellen. Als er grote aantallen elektrische voertuigen op de Nederlandse wegen beginnen te verschijnen, kan het systeem zal moeten worden verbeterd, maar die verbeteringen zouden geen extra kosten mogen meebrengen.

Nederland is er klaar voor!

Elektrische auto’s zijn klaar voor prime time in Nederland! Sommige mensen denken dat voor elektrische auto’s een speciaal netwerk van oplaadstations nodig is en dat het nog jaren kan duren voor ze werkelijkheid worden. Dit is niet waar: er zijn al meer dan 19.000 openbare oplaadstations (met type 2 stekkers) in heel Nederland en je kunt je auto overal opladen waar je het bordje Ecostation ziet

De toekomst van elektrisch rijden ziet er rooskleurig uit – als iedereen ze nu gaat kopen, worden de belastinginkomsten uit de verkoop van benzineauto’s gebruikt om een adequate infrastructuur te ontwikkelen. Voeg daarbij de vele andere voordelen die hierboven opgesomd zijn, en het is duidelijk dat elektrische auto’s gewoon beter zijn.

Gerelateerde berichten